بزرگ بت BOZORGBET

سایت شرط بندی بزرگ بت (انگلیسی: bozorgbet) سایت شرط بندی فارسی زبان است که مدتی است از دسترس خارج شده و فعالیتی ندارد.