مسترپول
مستر پول (mrpool)

مستر پول (به انگلیسی: Mrpool) یکی از سایت‌های شرط بندی فارسی زبان است که به طور تخصصی فقط بازی انفجار ارائه می‌کند.