دیابت DiaBet

دیابت (به انگلیسی: DiaBet) یکی از سایت‌های شرط بندی ایرانی است. سایت دیابت توسط کوروش وانتونز یکی از خوانندگان عضو گروه وانتونز مدیریت می‌شود.