برچسب: Sudoku

  • بازی سودوکو (Sudoku)

    بازی سودوکو (Sudoku)

    بازی سودوکو یک بازی چینش اعداد است که برای اولین بار در قرن 19م در ژورنال‌های فرانسوی شناخته شد. با این حال، بازی در آن زمان به شکل فعلی‌اش نبود و تا دهه‌ها بعد تکامل نیافت.در این مقاله سایت بتودیر به توضیح این بازی میپردازد. شکل مدرن سودوکو که ما امروزه می‌شناسیم ریشه در سال…